SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından “Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT) hazırlanmış, Proje Avrupa Birliği tarafından kabul edilerek finansmana hak kazanmıştır. SIHHAT Projesi’nin Hibe Sözleşmesi, AB Delegasyonu ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanarak ve 1 Aralık 2016’da yürürlüğe girmiştir.

İmzalanan SIHHAT Projesi ile Türkiye'de Geçici Koruma altındaki Suriyelilere, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini iyileştirmesi ve desteklemesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletilmiş; Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 29 ilde sağlık hizmet sunumunun kapasitesi ve kalitesi artırılarak, Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılmıştır. SIHHAT projesi, Geçici Koruma altındaki Suriyeliler için hali hazırda mevcut olan sağlık hizmetleri için mükemmel bir tamamlayıcı olmuştur. Bu kapsamdaki Suriyeliler için birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine de önemli katkı sağlamıştır.

Avrupa Birliği’nin mali desteği le T.C. Sağlık Bakanlığının yürüttüğü Proje ile, Suriyeli topluluğun sağlık ihtiyaçlarına kendi dillerinde çözüm üreten bu sistem, güçlendirilen hizmetler ve artan memnuniyet ile çalışmalarına devam etmektedir.

PROJE KAPSAMINDA SUNULAN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

Göçmen Sağlığı Merkezleri
Göçmen Sağlığı Merkezleri, Türkiye'de yaşayan Geçici Koruma altındaki Suriyelilere birinci basamak sağlık hizmeti sunulması amacıyla Türkiye aile hekimliği standartlarında 4000 GKaS için bir birim olacak şekilde tasarlanmış merkezlerdir.
Merkezlerde istihdam edilen Suriyeli sağlık personeli ve Arapça ve Türkçe bilen hasta yönlendirme personeli sayesinde dil ve kültür bariyerinden kaynaklanan sorunları aşabilmek ve etkin sağlık hizmeti sunabilmek hedeflenmiştir. Bu sayede Suriyelilerin sağlık hizmetlerine erişimi artırılmıştır. SIHHAT Projesi kapsamında göçmen nüfusun yoğun olduğu 29 ilde 177 Göçmen Sağlığı Merkezi faaliyetlerini sürdürmekte ve 790 Göçmen Sağlığı Biriminin kurulması planlanmaktadır.

Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezleri
Suriyeli sayısının 20 binin üzerinde olduğu yerleşim yerlerinde Güçlendirilmiş GSM’ler ile hizmet sunulmaktadır. Güçlendirilmiş GSM’lerde; birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu GSB’lere ilave olarak dâhiliye, çocuk, kadın-doğum, ağız-diş sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerine ek olarak laboratuvar ve röntgen hizmetleri de sunulmaktadır.  Böylelikle, hizmetlere erişimin artırılması, hastanelerin yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.

PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENEN İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ
Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları illerde artan ihtiyaca etkin yanıt verebilmek için, Sağlık Bakanlığı tarafından açılan sağlık tesislerinin tıbbi ekipman, demirbaş ve mefruşat ihtiyaçları SIHHAT Projesi kapsamında desteklenmektedir. Bu bağlamda; 113 kamu hastanesi için 3966 adet medikal cihaz/ ekipman ve 163 mikroskop alımı yapılmıştır.
Ayrıca; Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olarak yerleştiği illerde yoğun bakım ünitesi ihtiyacı ve yükünün artması bu alanda yeni yatırımları gerekli kılmıştır. Yoğun bakım üniteleri uzman bakımı sunulması için gelişmiş teknoloji ve eğitimli çalışanları bir araya getiren önemli sağlık birimleridir. SIHHAT Projesi kapsamında ikinci basamak sağlık hizmeti sunan tesislerin yoğun bakım kapasitesini artırmak ve yoğun bakıma erişimde yaşanan eşitsizlikleri azaltmayı hedeflemektedir. İkinci basamak sağlık hizmeti sunan tesislere yeni doğan, çocuk ve erişkin yoğun bakım üniteleri kurulmuştur.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ
Göçün bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri çok yönlü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu etkiler göçmen nüfusa sunulacak sağlık hizmetleri kapsamında ruh sağlığı problemlerine dair müdahaleleri elzem kılmaktadır. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, kronik ruh sağlığı problemlerine sahip olan kişiler için birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri sunan merkezler olarak tasarlanmıştır. Kronik psikiyatrik hastaların tıbbi tedavi aldığı ve zamanlarını rekreasyonel faaliyetlerle geçirdiği gündüz hastaneleri görevi görürler. SIHHAT Projesi kapsamında, 10 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kurulmuştur. Bu merkezler ev sahibi topluluklar ile birlikte Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin de psikolojik iyilik hallerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu faaliyet kapsamında:

  • İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Kilis illerinde 10 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kurulmuştur.
  • Merkezlerde çalışan Arapça ve Türkçe bilen hasta yönlendirme personeli ile destek personeli istihdam edilmektedir.
  • Merkezler için mobilya, spor ekipmanları, medikal ekipmanlar, bilişim ekipmanları ve sarf malzemeleri tedariki gerçekleştirilmektedir.


DUYURU
Satınalma
İnsan Kaynakları