HAKKIMIZDA

SIHHAT projesinin devamı olarak yürütülen SIHHAT 2, tüm göçmenlerin Türk sağlık sistemi çatısı altında, özellikle hedeflenen illerde kaliteli tedaviye erişimine katkıda bulunarak Türkiye'deki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, göçmenlerin ve ikincil korumaya uygun kişilerin sağlık durumunu iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

SIHHAT 2 ile G/GSM'lerin sayısının artırılarak hizmetlerin bu genişletilmiş çerçevede sunulması öngörülmektedir. Bu proje, uzman niteliği taşıyan hizmetlere odaklanmanın yanı sıra sağlık konularında davranış değişikliğini teşvik ederek mevcut hizmet sunumunun devamını sağlayacaktır.

Ayrıca; Göçmen Sağlığı Merkezi bulunan illerde kaliteli sağlık hizmetlerinin kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini artırmak, bu illerde sosyal yardım ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi yoluyla göçmenlerin sağlık okuryazarlığının artırılması ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra göçmen sağlığı politikalarının geliştirilmesinin desteklenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın kanıt ve bilgi üretimi ve yönetiminde kapasitesinin güçlendirilmesi projenin hedefleri arasında yer almaktadır.

SIHHAT PROJESİ

2017 yılının başından 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam etmiş olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi” SIHHAT Projesinin hedefi, Türkiye’de Geçici Koruma altındaki Suriyelilere yönelik hâlihazırda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi olmuştur.

Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin sağlık ihtiyaçlarına kendi dillerinde çözüm üreten bu sistem ile Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 29 ilde sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi, hizmet sunum kapasitesi ve kalitesinin geliştirilerek sağlık hizmetlerine erişimin arttırılması sağlanmıştır. SIHHAT projesi, Geçici Koruma altındaki Suriyelilere yönelik hâlihazırda mevcut sağlık hizmetleri için önemli bir tamamlayıcı olmuştur. Proje, bu kapsamdaki Suriyeliler için birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine de önemli katkı sağlamıştır.

Avrupa Birliği’nin mali desteği ile T.C. Sağlık Bakanlığının yürüttüğü SIHHAT, Türkiye'deki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere, göçmenlere ve ikincil korumaya uygun kişilere daha kapsamlı ve iyileştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına yönelik çalışmalar yürütecek olan SIHHAT 2 ile faaliyetlerine devam edecektir.


DUYURU
Satınalma
İnsan Kaynakları