SIHHAT-2 Projesi kapsamında “Aşı ve Antiserum Alımı” ihalesi için Ön Duyuru Metni yayınlanmıştır. / Prior Information Notice for “Supply of Vaccines and Antiserums” is published in the scope of SIHHAT-2 Project.
Ön Duyuru Metni (PIN)