AB Türkiye Delegasyonu ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak sözleşme neticesinde yürürlüğe girecek olan Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi-SIHHAT III projesi kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatına (PRAG) uygun olarak, Uluslararası Açık İhale usulü ile Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki Laboratuvar testi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak “Sonuç Karşılığı Onaylı Laboratuvar Testi Alımı” ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
İhale kapsamında rutin Biyokimya, Hemoglobin, Hormon, Talasemi, İdrar, Mikrobiyoloji, Mikrobiyolojik Kültür ve Mikroskobi testlerinin alınması öngörülmektedir. Bu bağlamda söz konusu ihale için yapılacak olan Pazar Araştırmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini lab@sihhatproject.org e-posta adresine 30.10.2023 tarihi, saat 12:00’a kadar göndermeleri rica olunur.
İsteklilik taleplerini ilgi bildiriminde bulunarak tarafımıza ileten firmalara, taleplerin alınmasını takiben teknik şartname gönderilecektir.