SIHHAT II Projesi (Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile “Kişisel Koruyucu Ekipman ve Medikal Sarf Malzemeleri Alımı” İhalesi yapılması planlanmaktadır.
Yapılacak olan yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini ppe@sihhatproject.org e-posta adresine 30.06.2021 tarihi, saat 12:00’ye kadar göndermeleri rica olunur.
İhale ilanı idare tarafından ileri bir tarihte yayınlanacak olup, ilgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için şartnameler 01.07.2021 tarihinde gönderilecektir.