SIHHAT II Projesi (Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile “Görünürlük Materyalleri (Poster ve Broşür) Alımı Tekrar İhalesi” yapılması planlanmaktadır.
Yapılacak olan yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini visibility@sihhatproject.org adresine 04.11.2021 tarihi, saat 12:00’a kadar göndermeleri rica olunur.
İhale ilanı idare tarafından ileri bir tarihte yayınlanacak olup, ilgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için şartnameler ilgi bildirimi sürecinden sonra gönderilecektir.