SIHHAT II Projesi (Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile “ERP ve MIS Alımı” yapılması planlanmaktadır.
Yapılacak olan yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini software@sihhatproject.org e-posta adresine 15.06.2022 tarihi, saat 14:30’a kadar göndermeleri rica olunur.
İhale ilanı idare tarafından ileri bir tarihte yayınlanacak olup, ilgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için şartname gönderilecektir.