resim

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE’DE GÖÇMEN SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ (SIHHAT III IPA III/2023/433-160)

PROJE YÖNETİM EKİBİ DANIŞMAN İSTİHDAM İLANI

 

 

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ:

İNSAN KAYNAKLARI ASİSTANI (A)

Genel İş Tanımı:

 • İnsan Kaynakları Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde İnsan Kaynakları Uzmanı’na yardımcı olmak.
 • İnsan Kaynakları Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranan Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • En az lisans mezunu olmak.
 • Sosyal Güvenlik giriş çıkış işlemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu mevzuatlarını uygulama düzeyinde bilmek.
 • İyi derecede İngilizce bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim ve raporlama becerisine sahip olmak.
 • Kamu kurumlarının insan kaynakları alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.

İNSAN KAYNAKLARI ASİSTANI (B) – Çalışma İzinleri

Genel İş Tanımı:

 • İnsan Kaynakları Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde İnsan Kaynakları Uzmanı’na yardımcı olmak.
 • İnsan Kaynakları Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranan Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • En az lisans mezunu olmak.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim ve raporlama becerisine sahip olmak.
 • 6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu kapsamındaki yabancı uyruklu çalışanların çalışma izni süreçlerinin yönetiminde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.
 • İyi derecede İngilizce bilmek tercih sebebidir.
 • Kamu kurumlarının insan kaynakları alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.

 

İZLEME ve DEĞERLENDİRME BİRİMİ:

SAHA GÖZLEMCİSİ

Genel İş Tanımı:

 • Göçmen Sağlığı Merkezlerinde görev yapmak üzere işe alınan sağlık personelinin performansını sahada takip etmek, sorunları Proje Yönetim Merkezine ve Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığına bildirmek ve İdarenin verdiği yetkiye dayanarak müdahale etmek.
 • Sağlık personelinin çalışmalarına rehberlik etmek ve buna göre projedeki yeni uygulama/revizyonlara ilişkin önerilerde bulunmak; Proje kapsamında il düzeyinde sunulan ilgili tüm sağlık hizmetlerini değerlendirerek tüm tarafların görüş/revizyon taleplerini İdareye iletmek.
 • Sahada yürütülen sağlık operasyonlarındaki eksiklikleri tespit etmek ve faaliyetler/toplantılar yoluyla bu doğrultuda alınması gereken düzeltici önlemleri önermek; sahada görev alan personelin uygulama ve faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve izleme ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlarını rapor etmek. Bağlı olduğu Proje Direktörü, Direktör Yardımcısı ve Raporlama & İzleme Uzmanları ile koordineli çalışarak Göçmen Sağlığı Merkezleri ve İl Sağlık Müdürlükleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Alanında edindiği bilgi ve tecrübe ile proje kapsamında kalite göstergelerinin iyileştirilmesi süreçlerine katkıda bulunmak.
 • Proje kapsamında uygulanan kampanyaları/programları izlemek ve gözlemlerini İdareye iletmek.
 • Göçmen Sağlığı Merkezlerinin etkin ve verimli hizmet vermesine katkıda bulunmak ve iyi uygulamaları İdareye bildirmek.
 • Proje kapsamında belirli iş ve işlemler için oluşturulan komisyonlarda görev almak.
 • İdarenin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Adaylarda Aranan Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden mezun olmak.
 • En az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak.
 • İş İngilizcesinde konuşma ve yazmada akıcılık ve doğruluğa sahip olmak.
 • MS Office programları hakkında pratik bilgiye sahip olmak.
 • Etkili iletişim / kişilerarası beceriler ve takım odaklı kişiliğe sahip olmak.
 • Etkili vaka bazlı raporlama becerilerine sahip olmak.
 • Seyahat engeli bulunmamak.
 • Sağlık sektöründe yöneticilik deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.

İZLEME ve DEĞERLENDİRME ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • Departman ihtiyaçlarına göre günlük proje uygulamasına katkı sağlamak.
 • Proje faaliyetlerinde zamanında ve doğru idari destek sağlamak.
 • Haftalık, aylık ve projeyle ilgili diğer toplantıların tutanaklarını hazırlamak.
 • Proje dosyalarının ve kayıtlarının kaydedilmesi ve bakımı gibi daha genel nitelikteki idari konuların genel sorumluluğunu üstlenmek.
 • Proje görevlerinin yürütülmesi ve izlenmesinde Proje Yönetim Ekibindeki ilgili Uzmanlar ile işbirliği içinde çalışmak.
 • Gerektiğinde İdare/birim uzmanının gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Proje uygulamaları doğrultusunda rapor yazmaya, kayıt tutmaya ve veri hazırlamaya yardımcı olmak.

Adaylarda Aranan Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • En az lisans mezunu olmak.
 • İdari işlerde veya diğer ilgili alanlarda en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak.
 • Hem sözlü hem de yazılı İngilizce akıcılığına sahip olmak.
 • Uygulamalı MS Office programları bilgisine sahip olmak.
 • Etkili iletişim / kişiler arası beceriler ve ekip odaklı kişilik özelliklerine sahip olmak.
 • Seyahat engeli bulunmamak.
 • Kamu kurumlarında çalışmış olmak tercih sebebidir.

TERCÜMAN

Genel İş Tanımı:

 • AB temsilcileri ile yapılan toplantılarda ardıl tercüme hizmeti vermek.
 • Proje faaliyetleri kapsamında çeviri/tercüme hizmeti vermek ve proje faaliyetleri kapsamında yabancı heyetlerle yapılan görüşmelerde iletişimi sağlamak.
 • Proje çalışma planına uygun olarak eğitim, toplantı ve seminerlerde çeviri/tercüme hizmeti sunmak.
 • Proje dokümanlarının çevirisi, tasarlanması ve düzenlenmesini sağlamak (Toplantı tutanakları, eğitim/bilgilendirme materyalleri, yönetmelikler, sunumlar, şartnameler, vb.).
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranan Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Çeviri bilim, İngiliz Dilbilimi bölümlerinden en az lisans seviyesinde mezun olmak. (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların YÖK denklik belgesini ibraz etmesi zorunludur).
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi seviyede ardıl çeviri yapabilmek.
 • İyi iletişim becerisine sahip olmak.
 • İyi raporlama becerisine sahip olmak.
 • Alanında en az 3 yıllık iş deneyimine sahip olmak.
 • Avrupa Birliği projelerinde ve/veya uluslararası projelerde Dil Asistanı/Tercüman olarak en az 1 yıl iş deneyimine sahip olmak.

 

FİNANS ve SATINALMA BİRİMİ:

İHALE / SATIN ALMA ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • Satın Alma Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde Satın Alma Uzmanı’na yardımcı olmak.
 • Satın Alma Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranan Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • En az lisans mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerisine sahip olmak.
 • Alanında en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak.
 • Kamu kurumlarında çalışmış olmak tercih sebebidir.

HUKUK ve MEVZUAT UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje uzmanları ile işbirliği içinde bağlı bulunduğu Proje Direktörü ve Direktör Yardımcısı’nın koordinasyonunda PRAG ve AB Mevzuatına uygun olarak mal ve hizmet alımı, proje sözleşmesi süreçlerinin yönlendirme ve uygulamasını sağlamak.
 • Proje dokümanları ve sözleşmesinin hukuki uygunlukları açısından kontrolünü ve gerektiğinde değişikliklerini yapmak.
 • Proje ile ilgili iş ve işlemlerin tabi bulunduğu ulusal veya uluslararası mevzuatın takibi ve analizini yapmak; hukuki taslak yazımını gerçekleştirmek.
 • Sözleşme yönetimine ilişkin muhtelif hukuki tanımlamalardan kaynaklanan kurumsal uygunluk işlemlerine hukuki destek sağlamak.
 • Proje iş ve işlemlerinden doğan hukuki anlaşmazlıklarda Projeyi temsilen görev almak.
 • Proje uzmanlarına proje süreçlerinde hukuki danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmak.
 • Gerektiğinde Proje bünyesinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında kurulan komisyonlarda görev almak.
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranan Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • En az 4 yıllık hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık ruhsatına sahip olmak.
 • Practical Guide (PRAG) kuralları ile mal ve hizmet satın alımı/ihale konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • İyi derecede İngilizce bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerisine sahip olmak.
 • İyi raporlama becerisine sahip olmak.
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu mevzuatlarına uygulama düzeyinde bilmek.
 • 6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu kapsamındaki yabancı uyruklu çalışanların çalışma izni süreçlerini bilmek.
 • Kamu kurumlarında alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ:

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje ekibine yeni katılanlara ekipman temini, donanım ve yazılımların kurulmasını ve / veya güncellenmesini sağlamak.
 • BT ekipman ve kaynaklarının yönetimi ile yazıcılar, tarayıcılar ve telefon sisteminin işleyişinden sorumlu olmak.
 • Kullanıcı hesabı oluşturma isteklerini yönetmek.
 • Kullanıcı e-posta hesabı oluşturma isteklerini yönetmek.
 • Kullanıcı İnternet hesabı oluşturma isteklerini yönetmek.
 • Sunucu yedeklemelerini ve geri yüklemelerinin yönetimini sağlamak.
 • Ekipman, kablolama ve internete erişim ile ilgili bilgi işlem ve telekom tedarikçileri ile koordinasyon sağlamak.
 • İK Programının yönetimi, bakımı ve geri yüklenmesini sağlamak.
 • IP Sistemini yönetmek.
 • Finans programını yönetmek.
 • Projeye ait bir web sitesi oluşturmak ve gerekli güncellemeleri yapmak.
 • Proje kapsamında ihtiyaç duyulan verileri web servisleri halinde toplayıp rapor haline getirmek.
 • Bilişim Teknolojileri konusunda birim içi danışmanlık hizmetleri vermek.
 • Proje direktörü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • SIHHAT I ve II kapsamında alınan elektronik bilişim ürünlerinin bakım onarım ve garanti süreçlerinin takibini yapmak.

Adaylarda Aranan Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 • Sağlık sektöründe veya bilişim sektöründe en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.
 • Microsoft İşletim Sistemleri (Windows Server 2012R2, Windows Server 2016), Microsoft Domain Controller, Active Directory, Exchange (2010, 2013 veya 2016) ve bu sistemlerin güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirleyebilme, mevcut süreç ve prosedürleri geliştirebilme ve gerekli dokümantasyonları hazırlayabilme tecrübesine sahip olmak.
 • Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN),Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Video konferans sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak.
 • Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 

İLETİŞİM ve GÖRÜNÜRLÜK BİRİMİ:

İLETİŞİM VE GÖRÜNÜRLÜK ASİSTANI)

Genel İş Tanımı:

 • AB kriterleri ve proje dökümanları çerçevesinde, iletişim ve görünürlük alanında yapılacak çalışmalarda İletişim ve Görünürlük Direktör Yardımcısı’na destek olmak.
 • Projenin görünürlüğünü arttırmak için planlanan etkinliklerin organizasyonunu asiste etmek.
 • Projenin sosyal medya hesapları ve web sitesinin güncel tutulmasına katkı sağlamak.
 • Tanıtıcı video ve diğer materyallerin hazırlanmasına teknik destek sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası medyadaki proje ile alakalı haberleri analiz ederek İletişim ve Görünürlük Direktör Yardımcısı’na düzenli raporlar sunmak.
 • Proje iletişim ve görünürlük aktivitelerinin raporlarını aylık bazda hazırlamak.

Adaylarda Aranan Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • “İletişim”, “İletişim Tasarımı”, “Grafik ve Tasarım” veya “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” bölümlerinden Lisans/önlisans derecesinde üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi derecede raporlama becerisine sahip olmak.
 • Türkiye'deki mevcut pazarlama ve iletişim sağlayıcıları hakkında bilgi sahibi olmak.
 • AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Özel hedef kitle için tanıtım kampanyaları tasarlama ve uygulama alanlarında deneyime sahip olmak.
 • Büyük etkinliklerin (ör. üst düzey açılış etkinliği) organize edilmesi ve yürütülmesinde deneyim sahibi olmak.
 • Sosyal medya için içerik üretme ve hesap yönetme deneyimine sahip olmak.

 

EĞİTİM BİRİMİ:

EĞİTİM ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • Departman ihtiyaçlarına göre günlük proje uygulamasına katkı sağlamak.
 • Resmi mektupları hazırlamak ve takip etmek.
 • Proje faaliyetlerinde zamanında ve doğru idari destek sağlamak.
 • Haftalık, aylık ve projeyle ilgili diğer toplantıların tutanaklarını hazırlamak.
 • Proje dosyalarının ve kayıtlarının kaydedilmesi ve bakımı gibi daha genel nitelikteki idari konuların genel sorumluluğunu üstlenmek.
 • Proje görevlerinin yürütülmesi ve izlenmesinde Proje Yönetim Ekibindeki ilgili Uzmanlar ile işbirliği içinde çalışmak.
 • Gerektiğinde İdare/birim uzmanının gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Proje uygulamaları doğrultusunda rapor yazmaya, kayıt tutmaya ve veri hazırlamaya yardımcı olmak.
 • Gerektiğinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapmak.

Adaylarda Aranan Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Üniversitelerin eğitim fakültelerinden lisans mezunu olmak.
 • Hem sözlü hem de yazılı İngilizce bilgisine sahip olmak.
 • MS Office programları hakkında pratik bilgiye sahip olmak.
 • Etkili iletişim / kişilerarası beceriler ve takım odaklı kişiliğe sahip olmak.
 • Seyahat engeli bulunmamak.

 

Son Başvuru Tarihi: 24 Mayıs 2024, yerel saat ile 17:30'a kadar.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlgilenen adayların, iletişim bilgileri (isim, pozisyon, telefon ve e-posta bilgileri) ile birlikte en güncel İngilizce özgeçmişlerini içeren başvurularını 24 Mayıs 2024, yerel saat ile 17:30’a kadar cv@sihhatproject.org e-posta adresine göndermeleri rica olunur.

SIHHAT Projesi İnsan Kaynakları Birimi tarafından koşulları sağladığını belgelendiren adaylarla iletişime geçilecektir.

 

Vacancy Announcement for PMU Members SIHHAT 3