19-20 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan mülakatlara katılan “Psikolog” ve “Sosyal Çalışmacı” adaylarının mülakat değerlendirme ve yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Başvurular sırasında belirtilmiş il tercihlerine göre kesin yerleşmeye hak kazanmış ve yedek konumunda bulunan adaylara proje ofisimiz İnsan Kaynakları Birimi tarafından ulaşılarak gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Kesin yerleşmeya hak kazanan adaylarla, yerleştikleri ilden irtibata geçilerek istihdam süreçleri tamamlanacaktır.

Mülakata katılan ancak beyan ettikleri telefon numaralarından aranmamış adaylar seçtikleri illere göre projemiz insan kaynakları havuzuna eklenmişlerdir. İlerleyen aşamalarda açılabilecek kontenjan ve/veya yeni bir istihdam ihtiyacı olması halinde kendileriyle iletişime geçilecektir.

Projemize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.