SIHHAT-2 kapsamında “Toplantı ve Organizasyon Hizmet Alımı” ihalesi için Ön Duyuru Metni yayınlanmıştır. / “Service for Organisation and Meetings” Prior Information Notice is published in the scope of EU Project SIHHAT-2.
Ön Duyuru Metni (PIN)