SIHHAT-2 projesi kapsamında “Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesi için Ön Duyuru Metni yayınlanmıştır. / “Supply of Consumables and Personal Protective Equipment” Prior Information Notice is published in the scope of EU Project SIHHAT-2.
Ön Duyuru Metni (PIN)