SIHHAT-2 kapsamında “Jeneratör Alımı” ihalesi için Ön Duyuru Metni yayınlanmıştır. / “Supply of Generators” Prior Information Notice is published in the scope of EU Project SIHHAT-2.
Ön Duyuru Metni (PIN)