SIHHAT-2 kapsamında “Eğitim Hizmet Alımı” ihalesi için Ön Duyuru Metni yayınlanmıştır. / “Service for Trainings” Prior Information Notice is published in the scope of EU Project SIHHAT-2.
Ön Duyuru Metni (PIN)