resim

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAĞLIK STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN SUNULAN İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ (SIHHAT) PROJESİ (IPA 2016/378-641) PERSONEL İSTİHDAMI İLANI

 

Bakanlığımız ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan “Doğrudan Hibe Sözleşmesi” kapsamında gerçekleştirilmekte olan IPA 2020/417-911sayılı “Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi (SIHHAT-2) Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir. Sözleşme bitiş tarihi 15 Aralık 2023’tür.

DİŞ HEKİMİ

Genel İş Tanımı:

 • Proje kapsamında faaliyet gösteren Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezlerinde, genel diş hekimliği kapsamında tanımlanan hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde vermek.
 • Gerekli hallerde hastaların klinik randevularını düzenlemek ve takip etmek.
 • Tedavisi düzenlenen hastaların takibini yapmak.
 • Okul sağlığı ve tarama/eğitim programlarına katkı ve katılım sağlamak.
 • Verilen hizmetin kalitesini artırma yönünde iş ve işlemleri yaparak hasta memnuniyetini sağlamak.
 • Proje çalışma planına uygun olarak eğitim, toplantı ve seminerlere katılım sağlamak, talep edildiğinde görevi ile ilgili sunum ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • Sunduğu hizmetlerle alakalı kayıtları tutmak.
 • İdare tarafından talep edilecek, göreviyle ilgili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

ADAYLARIN BAŞVURABİLMESİ İÇİN GEREKEN ASGARİ NİTELİKLER:

 • 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ilgili maddelerine göre Türkiye’de Diş Hekimliği yapabilme niteliklerine haiz olmak.
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 2 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuru sırasında adaylara 4 il tercihi hakkı verilmiştir. Açık kontenjanların olduğu iller tercih sekmelerinde liste halindedir. Adaylar sırasıyla ilk çalışmak istedikleri ilden başlayarak seçenekli olarak diğer illeri tercih ederek başvurularını tamamlayacaktır.

Seçeneklerde yer alan “Genel Başvuru” ifadesi, ileride Türkiye genelinde oluşabilecek bir ihtiyaç halinde değerlendirilmek isteyen adayların seçebilmesi içindir.

Başvurusu alınan adaylara, aşağıda belirtilen “tercih sebebi” niteliklerine göre öncelik verilecek ve sırasıyla ilk tercihlerinden başlayarak kura yöntemi ile atamaları yapılacaktır. Seçmiş oldukları illerin kontenjanlarının dolması halinde ise yedek olacak ve ilerleyen aşamalarda değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları havuzuna ekleneceklerdir.

Kura tarihi, www.sihhatproject.org web sitesi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Kura sonuçları ise adaylara ayrıca iletilecektir.

*Aşağıda belirtilmiş olan kriterlere sahip ve bunları belgeleyebilen adaylara kura aşamasında seçtikleri illerin kontenjanları doğrultusunda öncelik verilecektir.

 • Alanında en az 1 yıl iş deneyimine sahip olmak
 • İyi derecede Arapça bilmek
 • Yabancılara yönelik sağlık hizmeti veren projelerde en az 1 yıl görev almış olmak tercih sebebidir.
 • Diş hekimliği uzmanlık dallarından birinde eğitimini tamamlamış olmak tercih sebebidir.

Başvurular için son tarih 27 Şubat 2022 yerel saatle 23:59 olarak belirlenmiştir.

ÖNEMLİ BİLGİ:

Çekilen kuralar sonunda atamaları gerçekleşmiş ve istihdama hak kazanan adaylardan işe giriş esnasında, adli sicil kaydı, sağlık raporu, ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi, fotoğraf, diploma fotokopisi, özgeçmişlerinde belirttikleri dil bilgilerine ilişkin dökümanlar ve iş deneyimleri için SGK hizmet dökümü ve/veya önceki iş yerlerinden alınmış resmi çalışma belgeleri istenecektir.

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen ve adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile kura öncelik nedeni olabilecek niteliklere ilişkin diğer destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilecektir.

Başvuru sırasında vermiş oldukları beyanları belgelerle kanıtlayamayan adayların sözleşmeleri imzalanmayacak, işe yerleştirme işlemleri tamamlanmayacak ve bu adaylar istihdam haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

Diş Hekimi ilanına başvurmak için tıklayınız.