SIHHAT Projesi kapsamında Tıbbi Cihaz alımına yönelik ilgi bildirimine davet:

Finansmanı AB tarafından sağlanan ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sunulan ilgili Hizmetlerin Geliştirilmesi (SIHHAT) Projesi kapsamında, Avrupa Birliği satın alım mevzuatına (PRAG) uygun olarak Tıbbi Cihaz satın alınması planlanmaktadır. Bu kapsamda;  

     Defibrilatör

     Dijital Röntgen

     Diş Üniti

     -EKG Cihazı

     Mobil Tip Oksijen Üretim Sistemi

     Ultrason Cihazı

Ürünlerinin alımı planlanmaktadır.

Kurumumuzca gerçekleştirilecek yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya İstekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini procurement@sihhatproject.org e-posta adresine 29.01.2018 tarihi, saat 14:00’a kadar göndermeleri rica olunur.

İhale ilanı idare tarafından ileri bir tarihte yapılacak olup, ilgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için şartname gönderilecektir.