Proje Faaliyetleri

 

Kısa adı SIHHAT olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi” Projesinin süresi 36 ay olup, eylem planının 1 Aralık 2016’da başlayarak 1 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması planlanmıştır. SIHHAT projesinin genel hedefi; Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik hâlihazırda Bakanlığımız tarafından sunulan I. ve II. basamak sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanmıştır. Ana hatlarıyla; projede tanımlanan Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 29 ilde sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ile hizmet sunum kapasite ve kalitesinin geliştirilerek 2020 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine erişimin arttırılması öngörülmüştür.

SIHHAT Projesi ana faaliyetleri aşağıdaki gibidir;

No

Proje Ana Faaliyet Başlıkları

1

Göçmen Sağlığı Birimlerinin Kurulması ve İşletilmesi

2

İkinci Basamak Sağlık Tesislerine Tıbbi Cihaz Sağlanması

3

Bağışıklama faaliyetlerinin desteklenmesi

4

Hasta Yönlendirme Personeli İstihdamı

5

Yoğun Bakım Ünitesi Kapasitesinin Desteklenmesi

6

Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi

7

Mobil Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi (Mobil Sağlık Araçları)

8

Suriyeli Misafirlerin Sağlık Okur-Yazarlığının Geliştirilmesi

9

Proje Teknik Destek Ekibi Oluşturulması

10

Sağlık Personeli Eğitimleri

11

Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi (10 Adet TRSM Açılması)

12

Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi (D-Vit, Demir Preparatı Desteği)

 

Suriye’de 15 Mart 2011 yılında başlayan iç karışıklıklarda, aralarında sivillerin de bulunduğu, en az 400 bin insanın hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Nüfusu 20 milyon olan Suriye’de 13,5 milyon insan yardıma muhtaç hale gelmiş; 6,1 milyon insan yerinden edilirken 4,8 milyon insan ise kurtuluşu komşu ülkelere sığınmakta bulmuştur. Türkiye, Suriye krizi mağdurları için ilk günden beri din, dil, ırk ayrımı yapmadan “Açık Kapı Politikası” uygulamış ve onlara “Geçici Koruma Statüsü” vermiştir. Geçici Koruma altında yer alan Suriyelilere yönelik Sağlık hizmetleri, 04.11.2015 tarihli ve 9648 Sayılı Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslara Ait Yönerge doğrultusunda sunulmaktadır.   Türkiye’de kayıt altında bulunan ve geçici kimlik numarası almış olan Suriyeliler acil sağlık, koruyucu ve temel sağlık hizmetleri ile tedavi edici tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Geçici kimlik numarası almamış olanlara ise Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, bağışıklama ve acil sağlık hizmetleri sunulmaktadır. SIHHAT Projesi vesilesi ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından hâlihazırda sunulmakta olan bu geniş kapsamlı hizmetlere Avrupa Birliği de katkı sağlama imkânı bulmuştur.

Proje kapsamında, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik olarak uygulanmakta olan tedbirler ise özetle aşağıdaki gibidir:

  • 178 göçmen sağlığı merkezi hizmet vermektedir.
  • 31.03.2020 tarihi itibariyle aralarında Suriyelilerin de yer aldığı 708 doktor, 966 hemşire/ebe, 11 psikolog, 11 sosyal çalışmacı,  13 teknisyen, Türkçe ve Arapça bilen 1.144 hasta yönlendirme rehberi ve 407 destek personeli istihdam edilmiştir; göçmen sağlığı merkezlerinde, mobil sağlık birimlerinde ve ihtiyaç duyulan ikinci basamak sağlık kuruluşlarında hizmet vermektedirler.
  • Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı 29 vilayetteki ikinci basamak sağlık kuruluşları tıbbi donanım bakımından güçlendirilmektedir.
  • Mobil sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla 5 mobil kanser tarama aracı çalışmalarına devam etmektedir, 31.03.2020 itibariyle Suriyeli nüfusa 315.223 adet kanser tarama yapılmıştır.
  • Suriyeli mülteci nüfusunun en yüksek ya da yoğun olduğu illerde 10 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açılmıştır.
  • Göçmen Sağlığı Merkezlerinde üreme sağlığı hizmetleri ve mikrobesin destekleri sağlanmaya devam etmektedir.
  • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için 31.03.2020 tarihi itibariyle 5.493.750 aşı ve 6.255.000 enjektör satınalımı yapılmıştır.
  • Geçici koruma altındaki Suriyelilerle doğrudan çalışan Bakanlık personeli 2.520 sağlık çalışanı, 50 TRSM personeli ve SIHHAT Projesi kapsamında istihdam edilen 966 hasta yönlendirme rehberine muhtelif mesleki konularda eğitimler verilmiştir.
  • Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık okur-yazarlığının artırılması amacıyla 20.000.000 adet broşür, 500.000 adet poster basımı yapılarak Göçmen Sağlığı Merkezlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüklerine dağıtılmıştır.