SIHHAT Projesi kapsamında çeviri hizmetleri alımına yönelik ilgi bildirimine davet:

Finansmanı AB tarafından sağlanan ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sunulan ilgili Hizmetlerin Geliştirilmesi (SIHHAT) Projesi kapsamında, Avrupa Birliği satın alım mevzuatına (PRAG) uygun, Rekabetçi Müzakere yöntemi ile yazılı, ardıl ve simultane tercüme hizmetleri satın alınması planlanmaktadır.

Kendilerine ihale dosyasının gönderilmesini isteyen ilgililerin, taleplerini procurement@sihhatproject.org e-posta adresine 17.01.2018 tarihine kadar göndermeleri rica olunur.

Teklif daveti idare tarafından uygun görülecek ileri bir tarihte yapılacak olup, ilgi bildirimini belirtilen tarihe kadar yapan firmalara ihale dosyası gönderilecektir.