T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAĞLIK STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN SUNULAN İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (IPA 2016/378-641) HASTA YÖNLENDİRME PERSONELİ İSTİHDAMI İLANI

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında uygulanmakta olan IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere, “Hasta Yönlendirme Personeli” istihdam edilecektir.

Adaylar için aranan şartlar:

(Yabancı uyruklu adaylar için)

 • Türkiye’de yasal olarak ikamet ediyor olmak
 • Mesleğini icra etmesine engel olacak sağlık sorunu bulunmamak
 • İyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek
 • Tercihen ilgili pozisyon veya benzer pozisyonlarda iş tecrübesine sahip olmak
 • Kişiler arası olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip olmak
 • Mesleki gelişmelere ve yeniliklere açık olmak
 • İyi derecede iletişim becerilerine sahip olmak

(Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için )

 • Mesleğini icra etmesine engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
 • İyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek
 • Tercihen ilgili pozisyon veya benzer pozisyonlarda iş tecrübesine sahip olmak
 • Kişiler arası olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip olmak
 • Mesleki gelişmelere ve yeniliklere açık olmak
 • İyi derecede iletişim becerilerine sahip olmak

 

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Başvuru için aşağıdaki genel şartlar:

a. 8 Kasım 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d. T.C. Vatandaşı erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge sunmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

f. 01.01.1955 tarihinden sonra doğmuş olmak.

 

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınan adaylar, iki aşamadan oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların başvurularını eksiksiz ve zamanında tamamlayıp tamamlamadıkları kontrol edilecektir. Bu aşamada başvurusu eksik olan veya başvurularını zamanında tamamlayamayan adaylar elenecektir. Adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların başvuru belgeleri üzerinden değerlendirilecektir. Bu aşamada ilk önce genel nitelikler veya asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir.  

Eğitim durumu, iş tecrübesi ve dil sınavı puanı kriterlerine göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılacak olup adaylar sıralamaya göre istihdam hakkı kazanacaklardır. Adaylar için değerlendirme 100 (Yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup eğitim durumu 40, iş tecrübesi (benzer pozisyonlarda, belge ibraz etmek suretiyle) 15 ve sınav başarı puanı 45 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlk aşamayı başarıyla geçerek başvuruları uygun bulunan tüm adaylar,  ikinci aşama olan dil sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Sınav başvuru kontenjanı 3000 ile sınırlı olup geçerli başvurular 3000’e ulaştığında başvuru sistemi kapanacaktır.

!!! ANADİLİ TÜRKÇE OLAN ADAYLAR ARAPÇA SINAVINA, ANADİLİ DİĞER DİLLERDEN OLAN ADAYLAR İSE TÜRKÇE SINAVINA GİRECEKLERDİR.

Sınav bilgileri http://www.sihhatproject.org üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

Değerlendirme sonucunda başarı puanları eşit olan adaylar olması durumunda, istihdama hak kazanacak aday kura yöntemiyle belirlenecektir.

Başvuru sayfasına gitmek için buraya tıklayınız...