Türkçe/Arapça Dil yeterlilik sınavına katılacak Hasta Yönlendirme Personeli adayları için sınava girecekleri dil, sınav yeri, tarihi ve saati aşağıdaki listede gösterilmiştir. Adayların sınava girmeden önce sınav kurallarını okumaları ve belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir. Sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak olup kendilerine yeniden sınava girme hakkı verilmeyecektir.

Saygıyla duyurulur.

 

SINAV KURALLARI

 

 1. 1. Sınavdan 1 saat önce fotoğraflı kimlik belgesi ile sınav merkezinde hazır olunuz. Fotoğraflı kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş öğrenci tarafından getirilecektir. Sınavda tükenmez kalem, dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Adaylar şeffaf pet şişede su ile sınava girebilirler.
 2. 2. Türkçe Sınavı esnasında, öğrenciler görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymaya bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 3. 3. CEP TELEFONU, Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; müsvedde kâğıt, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır.
 4. 4. Sınav salonundan gözetimsiz olarak çıkan öğrenci sınav salonuna kesinlikle tekrar alınmayacaktır.
 5. 5. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde gelen öğrenciler salonlara alınır. Sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmez.
 6. 6. Sınavın sabah oturumunda okuma sınavı için 75 dakika, dinleme sınavı için 30 dakika ve yazma sınavı için 45 dakika süre verilecektir. Sınavın ilk 120 dakikası ve son 15 dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır. Bu sürelere uymayan ve binayı terk eden öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınavın öğlen oturumunda ise öğrenciler aynı salonda konuşma sınavına listedeki sıraya göre alınacaktır.
 7. 7. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, kalemtıraş vb. alışverişleri kesinlikle yasaktır.
 8. 8. Sınav sırasında kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ve kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir. Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, AYBÜ takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm öğrencilerin sınavını geçersiz sayabilir.
 9. 9. Optik Cevap Kâğıdında doldurmanız gereken Kitapçık Türü ve İmza kısımları yer almaktadır. Bu alanları doldurunuz. Öğrenci no bölümüne 11 haneli kimlik numaranızı yazınız. Kitapçık türü işaretlenmemiş öğrencilerin optik cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 10. 10. Optik Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
 11. 11. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
 12. 12. Optik cevap kâğıdı üzerindeki barkodları kesinlikle karalamayınız, aksi halde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 13. 13. Sınavda size bir adet soru kitapçığı ve 2 adet optik cevap kâğıdı verilecektir. Salon başkanı inceleme iznini verdikten sonra, soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Bir sorun var ise değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Bir sorun yoksa kitapçık üzerindeki ilgili bilgileri doldurunuz.
 14. 14. Optik cevap kâğıdına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde durumunuz Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir.
 15. 15. Soru kitapçığının boş alanlarını müsvedde için kullanabilirsiniz.
 16. 16. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız. Soru kitapçığınızı ve optik cevap  kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. Soru kitapçığının bir sayfasının bile eksik veya tahrip edilmiş olması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız ve tahrip etmeyiniz.
 17. 17. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp dışarı çıkarmanız yasaktır.
 18. 18. Her testin cevaplarını optik cevap kâğıdında o test için ayrılmış alana işaretlemeye dikkat ediniz. İlgili testin cevaplarını optik cevap kâğıdında doğru alana işaretlemediğiniz takdirde oluşacak değerlendirme sonuçlarından sorumlu olduğunuzu unutmayınız.

 

Sınav giriş bilgileri listesi için tıklayınız.