SIHHAT Projesi kapsamında anket çalışması hizmet alımına yönelik ilgi bildirimine davet:

 

Finansmanı AB tarafından sağlanan ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sunulan ilgili Hizmetlerin Geliştirilmesi (SIHHAT) Projesi kapsamında, Avrupa Birliği satın alım mevzuatına (PRAG) uygun olarak anket çalışması hizmetleri satın alınması planlanmaktadır. Bu kapsamda;  

     Üreme ve ana-çocuk sağlığı ile ilgili durum tespit araştırmasının yapılması,

     Sağlık okur-yazarlık ve kronik hastalıklar durum tespitinin araştırmasının yapılması,

     Sağlık hizmetleri memnuniyet araştırmasının yapılması, katastrofik sağlık harcamalarına dair analiz ve maliyet analizi yapılması,

     Bulaşıcı hastalıklar durum tespitinin araştırmasının yapılması,

     Ruh sağlığı durum tespitinin araştırmasının yapılması,

planlanmaktadır.

 

İstekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini procurement@sihhatproject.org e-posta adresine 29.01.2018 tarihi, saat 18:00’a kadar göndermeleri rica olunur.

 

Teklif daveti idare tarafından uygun görülecek ileri bir tarihte yapılacak olup ve ilgi bildirimini belirtilen tarihe kadar yapan firmalara şartname gönderilecektir.