Finansmanı AB tarafından sağlanan ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sunulan ilgili Hizmetlerin Geliştirilmesi (SIHHAT) Projesi” kapsamında, Avrupa Birliği satın alım mevzuatına (PRAG) uygun olarak “2. Basamak Sağlık tesisleri için Tıbbi Cihaz Alımı-2” İhalesi planlanmaktadır. Alınacak Cihazların İsimlerinin listesi aşağıdaki gibidir.

 

Kurumumuzca gerçekleştirilecek yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini procurement@sihhatproject.org e-posta adresine 02.08.2019 tarihi, saat 12:00’a kadar göndermeleri rica olunur.

 

İhale ilanı idare tarafından ileri bir tarihte yapılacak olup, ilgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için şartnameler gönderilecektir.

 

Lot 1: Biplane Flat Dedektörlü Dijital Koroner Anjiyografi Sistemi

Lot 2: Monoplan Dijital Anjiyografi Sistemi

Lot 3: Radyoloji Amaçlı Anjiyografi Sistemi

Lot 4:  Intra-Aortik Balon Pompası

Lot 5: Kalp Akciğer Makinası Orta Düzey

Lot 6: Stereotaksi ve Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Terapi Özellikli Lineer Akseleratör ve Ek Donanımları

Lot 7: Robotik Rehabilitasyon, Robotik Omuz Kol Cihazı

Lot 8: Robotik Rehabilitasyon, Robotik Yürüme Sistemi

Lot 9: Optik Koherans Tomografi (OBT/OCT) Sistemi/Göz Tomografisi

Lot 10: Artroskopik Görüntüleme Sistemi

Lot 11: Endovizyon Görüntüleme Sistemi KBB

Lot 12: Laparoskopik Görüntüleme Sistemi