SIHHAT-2 (Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) Projesi kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile “Kanser Tarama Hizmet Alımı” ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Yapılacak olan yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini cancer@sihhatproject.org e-posta adresine 02.04.2021 tarihi, saat 12:00’a kadar göndermeleri rica olunur.

İhale ilanı idare tarafından ileri bir tarihte yayınlanacak olup, ilgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için şartnameler 02.04.2021 tarihinde gönderilecektir.